Psikoteknik belgesi, sürücülerin araç kullanabilmeleri için bedensel ve zihinsel yeterliliğinin belirlenmesi amacıyla ilgili standartlara uygun olarak hazırlanan bir raporu gösterir belgedir. Bu belge kapsamında sürücünün yapacağı işe uygun olup olmadığını psikolojik ve bedeni yeterlilik olarak ölçülür.


Psikoteknik Değerlendirme

İşitsel ve görsel uyarılara doğru tepki verme hızları,

Karar verme ve muhakeme yeteneği,

Çift el koordinasyonu ve hakimiyeti

El, göz ve ayak koordinasyonu

Tahmin becerileri,

Görme alanı ve ikili işlem becerisi,

Seçicilik ve dikkat yeteneği

gibi görsel, algılama ve takip becerileri değerlendirmesidir. Bu değerlendirme ile sürücünün, zihinsel özelliklerine, algılama yeteneği, dikkat ve hafıza, karar verme yeteneği, tepki hızı, göz, el, ayak uyumluluğu ve benzeri tutum ve davranışlarına gibi sorumluluk ve kontrol davranışlarına da bakılarak sürücünün yapacağı işe uygun olup olmadığı değerlendirilerek yeterliliğine karar veriliyor. Eğer sonuç olumlu ise psikoteknik belgesini almaya hak kazanıyor.


Psikoteknik Belgesi ve Raporu

Mesleki kapsamda sürücülük yapan kişilerin, çalışmaya devam ettikleri süre boyunca bedeni ve zihinsel açıdan yeterli olup olmadığını gösterir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşları tarafından her 5 yılda bir almaları gerekmektedir.

Psikoteknik belgesi ise yetkili kuruluşlardan alınabilir.


Psikoteknik ile SRC Belgesi Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Eşya, kargo, yük veya yolcu taşımacılığı yapacak sürücülerde aranan şartlardan birisi SRC Belgesi ve Psikoteknik Değerlendirme Raporudur. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine sürücüler, bu belgelere sahip olmalıdırlar.


Psikoteknik Belgesi Alabilmek İçin Gerekenler

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Ehliyet Fotokopisi
  • Üç Adet Fotoğraf


SRC Denizli
Whatsapp Destek Hattı